Facebook

In Transition

Název série In Transition je inspirován pohybem a přemísťováním. Myšlenka designéra byla taková, aby vznikl plastický povrch, na kterém se části struktury potkávají v různých směrech a tvoří tak dojem povrchu v pohybu.