Facebook

Membrána Prodeso

Velké formáty dlaždic jsou nádherné a jedinečné. V systému pokládky jsou betonová stěrka, dlaždice spolu s lepicími maltami vše velmi pevné materiály, které jsou však zároveň citlivé ke konstrukčním pohybům stavby, když na použité lepidlo kladou vysoké nároky. Bez precizního dilatování podkladu a dlažby, což v praxi znamená rozřezání velkoformátových  dlaždic, tyto pohyby ústí v jejich popraskání. Z tohoto důvodu jednoznačně doporučujeme použití separační membrány Prodeso, díky které nedojde k přenesení konstrukčních pohybů rovnou k dlažbě, zároveň se vyhnete rozřezání dlažby kvůli dodržení pravidel o dilatování. Dilatační spáry povedou mezi spárami dlažby. Použití membrány je nutností  především při výřezech ve velkých formátech, které mají obyčejně tendenci praskat nejkratší trasou k okraji dlaždice. Pokládka membrány je velmi snadná a rychlá za použití flexibilního lepidla S2 dle formátu dlaždic. Celkově se skladba podlahy zvýší maximálně o 5 mm.