Facebook

3D návrhy koupelen a interiérů

V mnohých projektech se setkáváme pouze se specifikací prostor „keramická dlažba“ a výběr je ponechán na investorovi nebo stavební firmě, která objekt realizuje. V prvním i druhém případě však často jde o lidi, kteří nemají zkušenosti, nejsou seznámeni s novými materiály a trendy. Výběr, který provedou, je většinou limitován designem pouze jedné dlaždice. Nedokáží si představit možnosti kombinací barev a rozměrů. Tato část je také pro projektanta pracná a často mu chybí rovněž dostatek času a informací ke zpracování i v detailu kvalitního návrhu.

   Nové série mají většinou více rozměrů i barev, a teprve jejich kombinacemi vynikne jejich krása, kterou jinak neobjevíme. Právě ve skutečnosti, že dokáže zájemci věrně zobrazit, jak bude vyhlížet jím zvolená dlažba a obklad po aplikaci v daném prostoru je největší přínos 3D programu. Není samozřejmě na omezeném prostoru možné popsat všechny funkce a možnosti nového programu, ale ve zkratce se o to pokusíme.

Práci v tomto programu začínáme nákresem půdorysu a rozmístěním zařizovacích předmětů, kterých je v databázi opravdu dostatek. Je možné předměty rozměrově měnit a pohybovat s nimi tak, aby byl prostor řešen účelně, splněny požadavky zákazníka i norem a obecně platných zvyklostí. Půdorys se mimo jiné stává také podkladem pro rozvody vody, elektrického proudu a odpady. V databázi programu najdeme celkem více než třicet tisíc položek - výrobků, prezentovaných na českém trhu.

Po odsouhlasení dispozičního řešení přecházíme k výběru obkladů a dlažeb. Po této proceduře už následuje pouze příkaz pro automatické položení. Samozřejmě, že v praxi je vše daleko složitější, ale právě to umožňuje řešit všechny důležité detaily a výsledek je pokaždé překvapující. Je možné volit šířku spáry, její barvu, úhel a směr pokládky, centrování na určité důležité body apod.

Konečným výsledkem je barevný výtisk všech stěn i podlahy, a pro obkladače i zákazníka trojrozměrný pohled z kteréhokoli bodu v místnosti. Poslední stránkou v programu je kalkulační tabulka s udáním množství obkladů a dlažeb, zaokrouhlená na boxy, váhy a ceny jednotlivých položek i cenové součty.