Facebook

Alabastri di Rex

Série Alabastri di Rex je v nabídce ve formátové škále od 80x80 cm, až po 80x180 cm. Nové složení hmoty střepu umožnilo i u takto velkých formátů používat sílu střepu 6mm, což je právě pro manipulaci a montáž velkých formátů důležité. 6mm formáty se vyrábí ve velikosti 320x160 cm a menší, které jsou z tohoto formátu řezány. Kresba série vychází z předloh přírodních onyxů, což je v oboru keramických dlažeb a obkladů nejtěžší úkol. Výsledek můžete posoudit sami. Slinutý materiál samozřejmě eliminuje všechny problémy přírodních onyxů, a to především jeho nasákavost a měkkost, které zásadním způsobem limitují jeho užití v architektuře. Série Alabastri technické limity prakticky nemá.

Alabastri di Rex.pdf